Zagrebačka županija : Počinje izrada dokumentacije za gradnju CGO-a te se predlaže revizija plana zatvaranja postojećih odlagališta otpada na prostoru Županije

Počinje izrada studijsko-projektne dokumentacije za gradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO) i izrada projektno-tehničke dokumentacije za pretovarne stanice. Implementacijom Plana gospodarenja otpadom RH, utvrđeno je da će Grad Zagreb i Zagrebačka županija zajedno graditi centar za gospodarenje otpadom, a potpisanim sporazumom o suradnji u pripremi projekta “Centar za gospodarenje otpadom Zagreb” da će se on nalaziti na području Grada Zagreba, a pretovarne stanice na području Zagreba i Zagrebačke županije.

 

O aktivnostima tijekom izrade studijsko-projektne dokumentacije razgovaralo se na sastanku župana Stjepana Kožića i direktora Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom (nositelja investicije) Igora Zgombe s predstavnicima gradova i njihovih komunalnih društava. S predstavnicima gradova održat će se i pojedinačni sastanci kako bi se utvrdio način suradnje i dostave potrebnih podataka za izradu projektno-tehničke dokumentacije za pretovarne stanice. Nenad Babić, pročelnik Županije za promet i komunalnu infrastrukturu, rekao je da su pretovarne stanice predviđene na postojećim odlagalištima komunalnoga otpada, bez obzira jesu li ona aktivna ili zatvorena, a da će se njihov konačni broj utvrditi studijom izvedivosti.

Za izradu studijsko-projektne dokumentacije osigurano je bespovratnih 95% sredstava, dok će preostalih 5%, u omjeru 75%-25%, osigurati Grad Zagreb i Zagrebačka županija. Dokumentacija, prema riječima Zgombe, treba biti gotova u roku od 24 mjeseca, a uz ostalo obuhvaća izradu studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, studije utjecaja na okoliš, idejni projekt centra za ishođenje lokacijske dozvole, idejne i glavne projekte pretovarnih stanica, kao i projektnu prijavu za osiguranje EU sredstava za gradnju centra.

Na sastanku se govorilo i o odlaganju komunalnoga otpada u prijelaznome razdoblju, odnosno do početka njegova zbrinjavanja u budućem Centru za gospodarenje otpadom Zagreb. Dogovoreno je da će se nadležnome ministarstvu uputiti dopis kojim se predlaže revizija plana zatvaranja postojećih odlagališta otpada na prostoru Županije, kako bi se na njima, dok se ne sagradi CGO, mogao odlagati komunalni otpad.

img_2150.jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg img_2152.jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg zuzak_i_kozic.jpg__648x432_q85_subsampling-2.jpg

 Skip to content