Zagrebačka županije izdvaja za nabavu medicinske i laboratorijske opreme u ovoj godini

Temeljem javnog poziva, Zagrebačka županija sufinancirat će nabavu medicinske i laboratorijske opreme Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Klinici za psihijatriju Vrapče – odlučeno je na kolegiju župana.

Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ dodijeliti će se 49.875,00 kuna za nabavu 4 aspiratora i 10 pulsnih oksimetara, dok će se za Kliniku za psihijatriju Vrapče osigurati 15.225,00 kuna za nabavu aparata za određivanje brzine sedimentacije eritrocita „VEST-MATIC 20“.

Osim spomenutim bolnicama, Zagrebačka županija je tijekom ove godine dodijelila sredstva i Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju i to 49.560,00 kuna za nabavu 7 komada Holter sustava za mjerenje krvnog tlaka Mobil-O-Graph NG ABPM Classic, Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ 50.000,00 kuna za nabavu 1 kompleta instrumenata za lameralnu keratoplastiku, te Klinici za dječje bolesti Zagreb 30.126,00 kuna za nabavu oftalmoskopa „OMEGA 500 DV1“ LED.

Budući da Zagrebačka županija na svom području nema opću bolnicu te se njeni stanovnici liječe u bolnicama na području grada Zagreba, Zagrebačka županija na ovaj način želi sudjelovati u nabavci opreme i poboljšanju kvaliteta usluga liječenja u zagrebačkim bolnicama.

Inače, Javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba, kojima je osnivač Republika Hrvatska ili Grad Zagreb, u 2015. godini bio je otvoren od 13. veljače do 15. studenoga 2015. godine te je njime sufinancirana nabava opreme u ukupnom iznosu od 194.786,00 kuna.Skip to content