NAZIV UDRUGE Sjedište Predsjednik / ca Tel. e-mail / web adresa: Kontakt-osoba:
1. Zajednica športskih udrugaGrada Dugog Sela: Đ. Dubenika 2, Dugo Selo Ilija Papak 01-2750-313- tajnik Ivan Plašić- tajnik
2. Atletski klub „MARTIN DUGO SELO“ Zagrebačka 143, Velika Ostrna, Dugo Selo Miljenko Dokuš
3. Biciklistički klub „DUGO SELO 2001“ Domobranska 4, Dugo Selo Dragan  Mikulić
4. Košarkaški klub Dugo Selo J. i A. Pintara 6, Dugo Selo Stipo Velić
5. Kyokushin karate klub DUGO SELO J. Zorića 10, Dugo Selo Nikola Banjeglav
6. Kuglački klub Dugo Selo 1934. Đ. Dubenika 2, Dugo Selo Jadranko Kereković
7. MRK „DUGO SELO“ Đ. Dubenika 2, Dugo Selo Goran Šlat
8. ŽRK „DUGO SELO ’55“ Đ. Dubenika 2, Dugo Selo Jadranka Robić
9. Nogometni klub DUGO SELO Sportska 6, Dugo Selo Mladen Vrabec
10. Nogometni klub OSTRNA Zagrebačka 70, Velika Ostrna, Dugo Selo Davor Orešković
11. Odbojkaški klub „DUGO SELO“ Kolodvorska 7, Dugo Selo Mirko Agatić
12. Stolnoteniski športski klub „DUGO SELO“ Kozinska 44, KozinščakDugo Selo Ilija Papak
13. Šahovski klub „Dugo Selo“ Đ. Dubenika 2, Dugo Selo Silvestar  Posavac
14. Športsko ribolovno društvo „DUGO SELO“ Rugvička ulica bb, Dugo Selo Branko Deronja
15. Taekwondo klub „DUGO SELO“ Sportska 2, Dugo Selo Darko Valjak
16. Taekwondo klub „MARTIN GRAD“ Domobranska 96b, Dugo Selo Goran Rivić
17. Teniski klub Dugo Selo Zagrebačka 29, Dugo Selo Vlado Remenar
18. Udruga športske rekreacije „ŠPORT ZA SVE“ Puhovska 28 Puhovo, Dugo Selo
19. Auto moto klub DUGO SELO Osječka 2, Dugo Selo Željko Melić
Skip to content