ZAPOČELA JAVNA RASPRAVA O GRADSKOM PRORAČUNU ZA 2018. GODINU: Gradonačelnik Nenad Panian najavljuje razvojni proračun

Zbog interesa javnost i činjenice da su građani ti koji pune Gradski proračun,  Grad Dugo Selo ove godine po prvi put organizira javnu raspravu o Proračunu Grada Dugog Sela za 2018. godinu. Prijedlog proračuna je, kako ističe gradonačelnik Nenad Panian, dostupan na stranicama Grada i građani se pozivaju da se aktivno uključe u njegovo kreiranje.

Prijedlog Proračuna, dalje dodaje gradonačelnik Panian, je razvojnog karaktera i predloženi proračunski okvir iznosi 95 milijuna kuna. Razmjerno visoki plan proračunskog okvira komentira na način da proračun ne smije biti, kao do sada, samo za hladni pogon održavanja Grada, već se moraju planirati stavke za razvoj Grada i nove inveticije. Stoga, dodaje Panian, u proračunu su planirane stavke koje doprinose razvoju Grada te u značajnom iznosu sredstva koja bi Grad trebao dobiti iz EU fonodva, s obzirom na do sada aplicirane programe, ali i sredstva od planiranog zaduženja koja su usmjerena upravo na spomenuti razvoj Grada.  U tom kontekstu Panian, izmneđu ostaloga, spominje otkup zemljišta za razvojne projekte, uređenje novih ulica, uređenje središta Grada i gradskog trga.

U proračunu će se uvažiti i želje građana koji svoje prijedloge mogu dostaviti Stručnim službama Grada Dugog Sela, ili na e-mail: gradonacelnik@dugoselo.hr.

Javna rasprava otvorena je do 14. prosinca 2017.Skip to content