Zasjedala Mandatna komisija Gradskog vijeća Dugo Selo

Nakon podnošenja zahtjeva vijećnika Pave Vukelića za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga, 7. 12. Zasjedala je Mandatna komisija pod predsjedanjem Božidara Cika.

Jednoglasno je utvrđen tekst Izvješća o mirovanju mandata gradskom vijećniku Pavi Vukeliću, izabranom s liste „Bandić Milan 365 – stranka rada i solidarnosti“ s početkom dana podnošenje zahtjeva, a to je 1. 12. 2017. godine. Sukladno utvrđenom izvješću tog dana je i početak obnašanja dužnosti zamjenice gradskog – Ivane Perković, koja će ga zamijeniti u Gradskome vijeću i svim odborima. Tako je, sukladno propisima, odredila spomenuta stranka „BM 365- stranka rada i solidarnosti“.

Mandatna komisija jednoglasno je utvrdila i prijedlog Zaključka o mirovanju mandata gradskoga vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice Gradskoga vijeća, o čemu će odlučivati Gradsko vijeće .Skip to content