Zasjedao Odbor za izbor i imenovanje

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Stipo Velić sazvao je sjednicu nakon podnesenog zahtjeva vijećnika Gradskog Vijeća Dugo Selo – Pave Vukelića za mirovanje vijećničkog mandata iz osobnih razloga. Politička stranka „BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI „ sa čije je liste Vukelić izabran, odredila je Ivanu Perković iz Dugog Sela, koja će ga zamijeniti na svim dosadašnjim dužnostima .
Tako je Odbor utvrdio prijedlog Zaključka o razrješenju dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanje Pave Vukelića , te za imenovanje Ivane Perković za članicu ovog Odbora.
Također je jednoglasno usvojen zaključak o razrješenju dužnosti člana Odbora za financije i proračun P. Vukelića te imenovanje Ivane Perković za članicu tog odbora.
O navedenim zaključcima odlučit će Gradsko vijeće Dugog Sela.Skip to content