Zaštita centra Dugog Sela od bujičnih voda s Martin brega: Započela gradnja retencija Martin Breg i Planički Jarek

Na području grada započela je gradnja još dva kapitalna objekta. Radi se o objektima koji će štiti centar grada od bujičnih voda s Martin Brega. izgradnji dvije vrlo značajne retencije za sakupljanje brdskih voda. Retencija Martin Breg s branom vrijedna je 4,2 milijuna kuna, a retencija Planički jarek s branom 3,7 milijuna kuna. Investitor građevina su „Hrvatske vode“, izvođač radova „Vodoprivreda Zagreb“, nadzor vrši „Promacon d.o.o.“.
Vrijeme izvođenja ovih zahtjevnih projekata je dvije godine (s pauzom od 6 mjeseci zbog slijeganja). Teren su obišli zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac i voditelj Odsjeka za komunalno i stambeno gospodarstvo Davor Miljanović. Nakon izgradnje retencija započet će osposobljavanje spojnih i obuhvatnih kanala kojima će se brdske vode preraspodijeliti na postojeći sustav odvodnje i time ublažiti negativno djelovanje na postojeća naselja. Radi se o višegodišnjem projektu kojim će se konačno zaustaviti višedesetljetno štetno djelovanje brdskih voda na okolni prostor.
Retencija Martin Breg locirana je zapadno od sredine Ferenčakove ulice. Sastoji se od nasute brane, temeljnog ispusta, trapeznog preljeva s otvorenim brzotokom i zajedničkog slapišta temeljnog ispusta i preljeva. Pri nailasku velikih vodnih valova s dijela sliva uzvodno od brane potrebno je regulacijom protoka ograničiti ili čak spriječiti protok vode kroz cijevni ispust sve dok se na nizvodnom dijelu ne stvore uvjeti za prihvat određenih količina koje neće prouzročiti štetne posljedice (izlijevanje). To će se postići prigušenjem ili potpunim zatvaranjem temeljnog ispusta zatvaračem smještenim u regulacijskom oknu. Predviđeno je ručno upravljanje zatvarača. Protok vode prilagoditi prihvatnim kapacitetima nizvodno (zacjevljeni dio kanalizacije u Predavčevoj i nastavno detaljni kanali do CS Dugo Selo).
Iznad ulice Bencek gradi se Retencija Planički Jarek s branom koja se sastoji iz tijela brane te evakuacijskih dijelova: temeljnog ispusta i preljeva. Ovaj objekt funkcionirat će na isti način, a završetak brane omogućit će uređenje nizvodnog dijela i smanjenje poplavnih događaja (Starčevićeva, Zorićeva, Plodine). Unutar zone ove retencije bilo je nužno ukloniti dio drveća što se također izvodi.Skip to content