Zašto su uvećani iznosi na uplatnicama komunalne naknade? NOVI OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Grad Dugo Selo je temeljem odluke o promjeni vrijednosti boda za obračun komunalne naknade početkom ove godine dostavio svim obveznicima komunalne naknade rješenja kojim se građani zadužuju sukladno novom izračunu. Vrijednost boda bila je određena još 2001. godine u iznosu od 0.30 kn po m2 stambene površine i nije se od tada mijenjala. Nova uvećana vrijednost boda iznosi 0.40 kn. Komunalna naknada koristi se za održavanje komunalne infrastrukture koja je u nadležnosti Grada. Iznos koji se prikupljao ovom naknadom nije bio dovoljan da se podmire sve potrebe te je Grad izdvajao znatna proračunska sredstva da zadovolji iste. Nakon što je tzv. „porezna mini reforma“ dodatno umanjila proračunske prihode i usto vrijeme predvidjela da se sredstva komunalne naknade koriste i za druge potrebe, Grad je morao pribjeći povećanju vrijednosti boda. Potrebno je napomenuti da visina komunalne naknade osim o vrijednosti boda ovisi i o namjeni građevine te zoni u kojoj se građevina nalazi. Za sve građevine stambene namjene i garaže koeficijent namjene iznosi 1,00, dok se ovisno o zoni u kojoj se građevina nalazi visina naknade smanjuje i do 50%. Za poslovni prostor visina naknade se uvećava i posebno je iskazana na uplatnici. Građani koji su u vlasništvu kuće ili stana u I zoni, a to je centralni dio naselja Dugo Selo, mogu jednostavno izračunati visinu komunalne naknade množenjem vrijednosti boda s neto površinom svojeg stambenog prostora. Za ostala područja naknada je manja. Odluku o komunalnoj naknadi građani mogu vidjeti na stranici Grada pod Uprava/Važniji akti grada/Komunalna naknada

(http://dugoselo.hr/uprava/Odluka%20o%20komunalnoj%20naknadi.pdf)

Jedan od razloga zašto su neki građani dobili račune koji su uvećani za iznos koji je i veći od iznosa koji se dobije zbog povećanja vrijednosti boda je činjenica da su okončali postupak „legalizacije“ te im je naknada obračunata sukladno površini koju su iskazali u projektnoj dokumentaciji. Ovim putem pozivaju se građani koji ne plaćaju komunalnu naknadu sukladno neto površini prostora koji koriste da su sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu dužni u roku od 15 dana prijaviti svaku promjenu, kako obveznika, tako i povećanje ili smanjenje površine koju koriste. U slučaju da se utvrdi da se nije postupilo sukladno zakonu, tj. da je stvarana površina veća od površine koja je prijavljena za komunalnu naknadu, u postupku utvrđivanja stvarne površine naplatit će se zakonom predviđena kazna.

Najveću pomutnju izazvala je činjenica da je Grad sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva morao preuzeti naplatu naknade za uređenje voda. Hrvatske vode dostavile su nova rješenja za plaćanje naknade temeljem kojih se ta naknada plaća zajedno s komunalnom naknadom na istoj uplatnici. Ta se sredstva kasnije prebacuju na račun Hrvatskih voda. Ova naknada nije novi namet, niti se radi o povećanju naknade, već se do sada ista uplaćivala direktno na račun Hrvatskih voda. Naknada za uređenje voda koristi se za obranu od poplava i izgradnju melioracijskog sustava. Prihode od naknade za uređenje voda Hrvatske vode koriste prema načelu solidarnosti, a ne prema mjestu uplate.Skip to content