2024. godina


JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela

2023. godina


JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dugog Sela za 2024. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o sufinanciranju edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2024. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2024. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2024. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2024. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije zelene urbane obnove Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni Odluke o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Studije održive i digitalne mobilnosti na području Grada Dugog Sela 

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dugog Sela za 2023. g

2022. godina


JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Dugo Sel0

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela

2021. godina


JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Provedbenog programa Grada Dugog Sela za razdoblje 2021.-2025. godine

NACRT PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA DUGOG SELA ZA RAZDOBLJE 2021-2025. GODINE

PRILOG 1- TERMINSKI AKCIJSKI I FINANCIJSKI PLAN PROVEDBE RAZVOJNIH MJERA

PRILOG 2 – POPIS RAZVOJNIH PROJEKATA (A LISTA) I OSTALIH POTENCIJALNIH PROJEKATA (B LISTA) (003)

PRILOG 3 – KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLAN – DUGO SELO

PRILOG 4 – STRATEGIJA SAVJETOVANJA GRADA DUGOG SELA

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Provedbenog Programa Grada Dugog Sela za razdoblje 2021. – 2025. godine

JAVNI POZIV za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za razdoblje od 2022. do 2028. godine 

Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za razdoblje od 2022. do 2028. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za razdoblje od 2022. do 2028. godine

JAVNI POZIV za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Gra da Dugog Sela za 2022. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Programa građenja  komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću  o nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Nacrt Proračuna Grada Dugo Sela za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela

Nacrt Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Statuta Grada Dugog Sela

Nacrt Statuta Grada Dugog Sela

Obrazloženje Nacrta Statuta Grada Dugog Sela

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Statuta Grada Dugog Sela

2020. godina


JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Obrazloženje Nacrta Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJI I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJI I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. god

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2021. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazloženje nacrta Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Nacrt Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Nacrt prijedloga proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata

Nacrt Odluke o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata

Obrazloženje Nacrta Odluke o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazloženje nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela

NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA DUGOG SELA

OBRAZLOŽENJE nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo

Obrazloženje Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo

 

NACRT PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA (LOCAL ROADMAP, D.T2.3.1)

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA AKCIJSKOG PLANA (LOCAL ROADMAP, D.T2.3.1)

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela

Obrazloženje Nacrta Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU S JAVNOŠĆU O NACRTU STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA DUGOG SELA

Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Obrazloženje Nacrta Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU O NACRTU POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA

2019. godina


NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU o Nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU o Nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU o Nacrtu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU o Nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRAD DUGO SELO

Obrazloženje o izmjeni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela

Tablica – Popis čestica

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM UVIDU PRIJEDLOGA IZMJENE PROGRAMA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Obrazloženje nacrta Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU o nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Obrazloženje nacrta Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU o nacrtu Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Prilog 2

Obrazloženje Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

JAVNI POZIV za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

NACRT PLANA PRORAČUNA I PROJEKCIJE ZA 2021 I 2022 GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluka o komunalnom redu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Strategiji pametnog grada za Grad Dugo Selo

Strategija pametnog grada za grad Dugo Selo 2019-2023

Sažetak Strategije pametnog grada za grad Dugo Selo 2019-2023

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Strategije pametnog grada za Grad Dugo Selo

2018. godina


Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Javni poziv  za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

Obrazloženje nacrta Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazloženje nacrta Odluke o komunalnom doprinosu

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja  Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnoj naknadi

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazloženje nacrta Odluke o komunalnoj naknadi

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu odluke o komunalnoj naknadi

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Obrazloženje nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Javno savjetovanje o Prijedlogu Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Ispis projekcije plana proračuna – Radni dio

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBAU SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBAU KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu
Nacrt I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2018 GODINU

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Nacrt I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
Nacrt I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018.

godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Obrazloženje nacrta Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana zaštite od požara Grada Dugo Selo
Plan zaštite od požara Grada Dugo Selo

Izvješće o provedenom savjetovanju o Prijedlogu Plana zaštite od požara Grada Dugo Selo

Javno savjetovanje u postupku donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obrazloženje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 


 

2017. godina


Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PPROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o nacrtu PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU
NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Javno savjetovanje o Prijedlogu Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Proračun Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.-opći dio

Proračun Grada Dugog sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. -posebni dio

Obrazloženje financijskog plana 2018

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dugog Sela
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Javno savjetovanje o nacrtu Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Dugog Sela na korištenje udrugama
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

 


2016. godina


Javno savjetovanje o nacrtu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
NACRT ODLUKE

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT ODLUKE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


 

 

 

Skip to content