Završna konferencija EU projekta „In poduzetnik“

Završen je EU projekt „In poduzetnik – Interaktivna baza podataka poduzetnika (HR.1.1.11-0177)“, kojega je Zagrebačka županija provela u suradnji s Obrtničkom komorom Zagreb. Ispunjen je osnovni cilj – izrađena je interaktivna baza podataka, u kojoj je trenutno 1749 poduzetnika. Baza će od rujna biti dostupna i na web-stranici pa će u nju svoje podatke, ovisno o interesu, moću unositi i ostali obrtnici i mali poduzetnici.

„I dosad su postojale baze podataka, ali ne i ovakva u kojoj su detaljni podaci o onome što poduzetnik proizvodi, koje je struke, koliko ima zaposlenih, pa i određeni financijski podaci. Ovo je pilot-projekt, a u konačnici je cilj dobiti bazu podataka za cijelu Hrvatsku. Bitno je da je poduzetnici prepoznaju kao nešto što im može otvoriti nove poslovne mogućnosti i suradnju. Nama u Županiji koristit će da informiramo poduzetnike o svim mjerama i programima potpora te otvorenim natječajima europskih fondova“, rekao je Damir Fašaić, pročelnik za gospodarstvo Županije. Provedba projekta sufinancirala se iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna mu je vrijednost bila 265.607 kuna, od čega na europska sredstva otpada 250.000 kuna. Ostalo je osigurala Zagrebačka županija.

Osim pristupa ažuriranim podacima, baza podataka olakšat će komunikaciju potpornih institucija i poduzetnika, kao i poduzetnika međusobno.

„Projekt je dao očekivane rezultate, no vjerujem da je on samo početak. Obrtnička komora Zagreb ima 17.500 obrtnika i želja nam je da što više njih, sa svojim podacima, bude u ovoj bazi“, rekao je v.d. tajnika Obrtničke komore Zagreb Goran Čanković.

Podatke o poduzetnicima, sada unesene u bazu, prikupljali su učenici srednjih strukovnih škola iz sedam županijskih gradova. Za njih 290 prethodno su organizirane i radionice na kojima su informirani o poduzetništvu i stvaranju poduzetničke klime.

Nastavno na projektne aktivnosti, Zagrebačka županija je organizirala edukacije „Kako postati poduzetnik“ i certificiranje poduzetničkih vještina EBC*L (European business competence licence). Cilj radionica koje je provodilo Obrtničko učilište bio je upoznati buduće potencijalne obrtnike/poduzetnike te obrtnike/poduzetnike početnike i nezaposlene osobe s osnovnim poduzetničkim znanjima za pokretanje vlastitog posla. Educirano je nešto više od sto polaznika, a njih 90, nakon uspješno položenog ispita, primilo je međunarodni certifikat poslovnih kompetencija.Skip to content