GRADSKA UPRAVA GRADA DUGO SELO, Josipa Zorića 1
CENTRALA: 01 2753 705
Kućni broj 1 – URED GRADONAČELNIKA
Kućni broj 2 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE
Kućni broj 3 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO
Kućni broj 4 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Kućni broj 5 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
KOMUNALNO REDARSTVO: 01 2753 633

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, ISPOSTAVA DUGO SELO, Josipa Zorića 1
CENTRALA: 01 2753 131
Kućni broj 0 – PISARNICA
Kućni broj 1 – POSLOVI POROSVJETE
Kućni broj 2 – POSLOVI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
Kućni broj 3 – POSLOVI HRVATSKIH BRANITELJA
Kućni broj 4 – MATIČNI URED
Kućni broj 5 – POPIS BIRAČA – 2753 208
Kućni broj 6 – POSLOVI GOSPODARSTVA (od slova A do K)
Kućni broj 7 – POSLOVI GOSPODARSTVA (od slova L do ž)
Kućni broj 8 – ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA,
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Dugo Selo
01 2774 466; PISARNICA
01 2755 651; VODITELJ ISPOSTAVE

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar Zagreb, Ispostava Dugo Selo
01 2781 171
01 2781 172

MINISTRASTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, Ispostava Dugo Selo, Josipa Zorića 1
CENTRALA: 01 2386 550
FAX: 01 2386 570

DRŽAVNI INSPEKTORAT, Šubićeva 29, Zagreb
01 2375 100

 

Skip to content