Zimska služba Zagrebačke županije spremna za nadolazeću zimu

Zimska služba Zagrebačke županije spremna je za provođenje programa radova održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije u zimskom razdoblju 2016/2017. za što je osigurano 14,2 milijuna kuna. Županijska uprava za ceste (ŽUC) Zagrebačke županije organizira provođenje zimske službe na 1283 km županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije raspoređenih u III. i IV. razinu prednosti u razdoblju od 15. studenoga ove godine do 15. travnja 2017. za što je osigurano 28 vozila s ralicama i posipačima, 4000 tona soli i 4000 mᶟ sipine. Prema riječima ravnatelja ŽUC-a Zdenka Majzeca radove zimskog održavanja izvode Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. i to putem stožera zimske službe kroz 7 mjesta pripravnosti (Okuje, Goričica, Vrbovec, Samobor, Jastrebarsko, Zaprešić, Ivanić-Grad). Na području Zagrebačke županije nalazi se i 333 km državnih cesta (I. i II. razina prednosti), a Hrvoje Sokol, voditelj tehničke ispostave Zagreb u Hrvatskim cestama kazao je kako je za njihovo održavanje osigurano 4.950 tona soli te 1.526 m3 sipine.

Ceste III. razine prednosti su uglavnom županijske ceste te lokalne ceste većeg prometno-ekonomskog značaja s autobusnim linijama, prilazi željezničkim postajama i važnijim industrijskim i turističkim centrima, a prohodnost mora biti osigurana od 5:00 do 20:00 sati. Kod prosječnog intenziteta snježenja potrebno je osigurati prohodnost s mogućim zastojima od dva sata između 20:00 i 5:00 sati. Ceste IV. razine prednosti su neke županijske ceste manjeg prometno-ekonomskog značenja kao i sve lokalne ceste koje nisu u trećoj razini prednosti, a njihova se prohodnost mora osigurati od 7:00 do 20:00 sati, a kod prosječnog intenziteta snježenja potrebno je osigurati prohodnost s mogućim kraćim zastojima od 20:00 do 7:00 sati.

„Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima“, pojasnio je Majzec, dodavši da se ceste III. i IV. razine prednosti smatraju prohodnima ako visina snijega na kolniku ne prelazi 15 cm i ako je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Majzec je apelirao na sve sudionike prometa na korištenje adekvatne zimske opreme na svojim automobilima.

Ovom prigodom, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić osvrnuo se na stanje lokalnih i županijskih cesta koje je loše. Naime, sredstva kojima raspolaže ŽUC nisu dostatna za kvalitetno održavanje cesta.

„Temeljni prihod ŽUC-a, a to je godišnja naknada za ceste koja se plaća pri registraciji vozila, nije promijenjena od 2002. godine, dok su cijene radova kojima se održavaju, rekonstruiraju i grade ceste više za oko 50 posto. Kako bi podigli razinu sigurnosti prometa na našim cestama ŽUC je podigao kredit u iznosu od 50 milijuna kuna, a sredstva će se koristiti za izvođenje radova sanacije i obnove najugroženijih županijskih i lokalnih cesta na području Županije“ – izjavio je Kožić. Radovi su u tijeku, a tijekom ove i iduće godine spomenutim sredstvima kao i redovnim sredstvima ŽUC-a sanirat će se oko 200 km cesta. Kožić je naglasio da problem nedostatnih prihoda imaju ŽUC-evi i u ostalim županijama te je naglasio kako vjeruje da će resorno ministarstvo uvidjeti ovu problematiku te osigurati uspostavu održivog sustava financiranja županijskih i lokalnih cesta.Skip to content