Savjetovanja u tijeku

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu  I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju u nacrtu  I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU I ŠKOLSTVU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Prijedlog I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBAU SPORTU GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

Nacrt I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U U KULTURI GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBAU KULTURI  GRADA DUGOG SELA ZA 2018. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu