Savjetovanja u tijeku

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Nacrt I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2018 GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Nacrt I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture

Nacrt I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

 

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

Obrazloženje uz nacrt I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu