Savjetovanja u tijeku

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Strategiji pametnog grada za Grad Dugo Selo

Strategija pametnog grada za grad Dugo Selo 2019-2023

Sažetak Strategije pametnog grada za grad Dugo Selo 2019-2023

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Strategiji pametnog grada za Grad Dugo Selo

 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 

Javni poziv  za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu

 

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazloženje nacrta Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu