Savjetovanja u tijeku

Upravni odjel za društvene djelatnosti

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

 

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana zaštite od požara Grada Dugo Selo

Plan zaštite od požara Grada Dugo Selo

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Plana  zaštite od požara Grada Dugo Selo

 

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Obrazloženje nacrta Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama