STATUT GRADA  (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13)
STATUTARNA ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/18)
STATUTARNA ODLUKA o izmjeni Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/18)
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/20)
Statut Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst) (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br 06/20)
POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/14)
POSLOVNIČKA ODLUKA o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/18)
Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/20)
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst) (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br 06/20)
Odluka o gradskim porezima
Odluka o o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/14) (kartografski prikaz)

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/14)

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/17)
ODLUKA o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst) (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 4/19)
Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/20)

Odluke s područja gospodarstva:

 1. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
 2. Odluka o radnom vremenu prodajnih objekata na području Grada Dugog Sela
 3. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
 4. Odluka o držanju kućnih ljubimaca
 5. Odluka o o područjima na kojima je dopušteno držanje domaćih životinja

Odluke s područja komunalne djelatnosti:

 1. ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
 2. ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
 3. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU
 4. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI
 5. ODLUKA O KOMUNALNOM REDU (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 4/19)
 6. ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
 7. ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA
 8. ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA
 9. ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada

Prostorni planovi uređenja Grada Dugog Sela

POPIS PROSTORNIH PLANOVA GRADA DUGOG SELA

1.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  6/04.,13/06.,14/06., 8/10., 8/12., 8/13., 1/14., 2/15., 4/15. – pročišćeni tekst)

2.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZA PODRUČJE MARTIN BREGA

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  3/03. i 7/11.)

3.

DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE „CENTAR“ NASELJA DUGO SELO

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/96.,3/99.,7/99, 3/00., 7/01.,5/04.,4/07., 1/11. , 7/13. i 3/16, 7/17 – pročišćeni tekst)

4.

DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTAR  II

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 11/02.,12/02.,2/07. i 10/10.)

5.

DETALJNI PLAN UREĐENJA MARTIN BREG

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  14/06.)

6.

DETALJNI PLAN UREĐENJA STARJAK

 
(Službeni glasnik Grada Dugog Sela  2/00.)

7.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA – ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI KOPČEVEC SJEVER

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  7/11.)

8.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA  „OSNOVNA ŠKOLA DUGO SELO – ZORIĆEVA“

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  2/13.)

9.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DUBRAVA

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  5/12.)

10.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LEPROVICA – JUG

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj  4/16.)

 

Skip to content