SLUŽBENI NAZIV PLANA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

(Karte 5000, Karte 25000)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj,   6/04, 13/06, 14/06, 8/10, 8/12, 8/131/14, 2/154/15, 11/20, 02/21 – ispravak, 3/21, 3/22, 9/22, 7/23

8/23 – pročišćeni tekst, 8/23 – ispravak i 10/23 – ispravak )

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DUGO SELO – zapad

UPU Dugo Selo – zapad – grafika

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj,   5/21)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZA PODRUČJE MARTIN BREGA – izmjena i dopuna

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 3/03. 7/11. i 13/23.)

DETALJNI PLAN UREĐENJA ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 2/96, 3/99, 7/99, 3/00, 7/01, 5/04, 4/07, 1/11, 7/133/16, 02/21, 07/21, 08/21, 09/21 – ispravak, 3/22, 6/22, 9/2211/22 – pročišćeni tekst)

DETALJNI PLANA UREĐENJA CENTAR II

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 11/02.,12/02.,2/07. i 10/10.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA – ZONA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI KOPČEVEC SJEVER

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 7/11.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA “OSNOVNA ŠKOLA DUGO SELO – ZORIĆEVA”

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 2/13., Službeni glasnik Grada Dugog Sela 10/23.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DUBRAVA

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 5/12.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LEPROVICA

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 4/16.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA KRČEVINA

(karte)

(Službeni glasnik Grada Dugog Sela 10/23.)

Skip to content