JAVNA NABAVA

Postupci javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da je Grad Dugo Selo u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. ovog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektom:

Ordinacija dentalne medicine dr.Nenad Panian, Zagrebačka 89, Dugo Selo, OIB: 50475193700

FIZIOSPORT BAMBIĆ jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, vl. Jerneja Bambić, Sportska ulica 2, Dugo Selo, OIB: 96150560521

JEDNOSTAVNA NABAVA

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

PLAN NABAVE, REGISTAR UGOVORA, SAVJETOVANJA

Plan nabave Grada Dugog Sela sa pripadajućim izmjenama tijekom godine, registar ugovora i prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupcima javne nabave objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, NN 144/2020)

VAŽNI DOKUMENTI

Skip to content