Sukladno članku 130. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 03/21)  sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela i njegovih radnih tijela su javne.

Građani i po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba, imaju pravo prisustvovati sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Pisani dopis šalje se poštom na adresu Grad Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, ili e -mailom na adresu elektronske pošte janja.klindzic@dugoselo.hr, ili putem obrasca.

Predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Prostorni uvjeti u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela omogućuju istodobnu prisutnost najviše 5 osoba.

U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Gradskog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici.

Skip to content