PREGLED ODBORA, POVJERENSTAVA I KOMISIJA IMENOVANIH I IZABRANIH OD STRANE GRADSKOG VIJEĆA

 

Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
1. ODBORI, POVJERENSTVA, KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA
1.1. MANDATNA KOMISIJA 1.2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. ZLATKO MATACUN – predsjednik 1. KRUNO BLAŽINOVIĆ – predsjednik
2. – član 2. – član
3. STJEPAN ŠTEFINOVEC – član 3. LUKA TKALČEVIĆ – član
4. KREŠIMIR CVIJANOVIĆ – član 4. STJEPAN ŠTEFINOVEC – član
5. LUKA TKALČEVIĆ – član 5. ZVJEZDANA JAMBREČEC – član
1.3. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 1.4. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. IVANA RADAKOVIĆ – predsjednik 1. STJEPAN ŠTEFINOVEC – predsjednik
2. – član 2. MARKO BERIĆ – član
3. LUKA TKALČEVIĆ – član 3. ALEN IŠTVANIĆ – član
4. STJEPAN ŠTEFINOVEC – član 4. DRAŽENKA SESAN – član
5. ZVJEZDANA JAMBREČEC – članica 5. IVANA RADAKOVIĆ – član
1.5. ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.6. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
1. ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK – predsjednik 1. Nikola Tominac – načelnik
2. MARKO BERIĆ – član 2. Jasminka Kokot Bambić – zamjenica načelnika
3. ZORAN IVANČEVIĆ – član 3. Mario Vegar – član
4. ANTE HERCEG – član 4. Dubravko Kavčić – član
5. ZLATKO MATACUN – član 5. Željko Remenar – član
6. DEJAN STIPURIĆ – član 6. Davorka Markota – član
7. ZVJEZDANA JAMBREČEC – član 7. Alen Subotić – član
8. SMILJAN DOKIĆ – član 8. Sunčana Žuteković – član
9. SILVIO GODEC – član 9. Hrvoje Vranješ – član
10. Gordana Kocaj – član
11. Marijo Vinko – član
11. Zvjezdana Budor Klarić – član
1.7. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB 1.8. SAVJET MLADIH
1. ROMANA PEJČIĆ – predsjednica 1.

Ana Ivanda

-predsjednica
2. ZORAN IVANČEVIĆ – član 2.

Marija Grgošić

-zamjenica predsjednice
3. ZDENKICA ČIŽMEK – član 3. Ivan Sonarić – član
4. RUŽICA LASAN-TRČIĆ – član 4. Katarina Cik – član
5. ANTE HERCEG – član 5. Ivan Sertić – član
6. Paula Bičanić – član
7. Iva Zečević – član
1.9. KOMISIJA ZA IMENOVANJE I PREIMENOVANJE ULICA 1.10. ODBOR ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
1. NIKOLA TOMINAC – predsjednik 1. KRUNO BLAŽINOVIĆ – predsjednik
2. IVANA MATACUN – član 2.  – – član
3. ZDENKA TURČINEC – član 3. KREŠIMIR CVIJANOVIĆ – član
4. MIHAELA HELEŠIĆ – član 4. RUŽICA LASAN-TRČIĆ – član
5. BERNARD VRANJKOVIĆ – član 5. MATEJ ŽGALIN – član
1.11. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
1. IVANA RADAKOVIĆ – predsjednica
2. MILAN ĆUK – član
3. TOMICA MELIĆ – član
4. ZORAN IVANČEVIĆ – član
5.
JURE GRUBIŠIĆ – član
1.12. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 1.13 KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA
1. Ivo Kesedžić – predsjednik 1. Patrik Koštek – predsjednik
2. Darko Debeljak – član 2. Ivana Radaković – član
3. Dražen Buljić – član 3. Lidija Tuđa – član
4. Kristijan Karas – član
5.
Tomislav Šarić – član
1.14 ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA 1.15 ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE
1. IVANA MATACUN – predsjednica 1. STIPE VRDOLJAK -predsjednik
2. ZDENKICA ČIŽMEK – član 2. JOSIP GALIĆ -član
3. PATRIK KOŠTEK – član 3. ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK -član
4. LIDIJA TUĐA – član 4. ZLATKO MATACUN -član
5.
BRIGITA MLIKOTA – član 5. ISMAIL NUMANOVIĆ -član
Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
2.1. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO 2.2. UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
1. Krešimir Cvijanović -predsjednik 1. Kruno Blažinović
2. Tomica Melić – član 2. Marko Berić
3. Zdenkica Čižmek – član
4. Dinko Bačić – član
2.3. UPRAVNO VIJEĆE SPORTSKOG CENTRA DUGO SELO 2.4. POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA
1. Stjepan Štefinovec – predsjednik 1. Jadranka Robić

Dean Dragičević

– predsjednica

– zamjenik predsjednice

2. Krešimir Cvijanović – član 2.  Mario Mlinarek

Jasminka Kokot Bambic

– član

– zamjenica člana

3. Zlatko Matacun – član 3. Mirjana Perković

Zvjezdana Budor Klarić

–  član

– zamjenica člana

4. Zvonko Kaleb – član
5. Franjo Končić – član
Skip to content