PREGLED ODBORA, POVJERENSTAVA I KOMISIJA IMENOVANIH I IZABRANIH OD STRANE GRADSKOG VIJEĆA

 

Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
1. ODBORI, POVJERENSTVA, KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA
1.1. MANDATNA KOMISIJA 1.2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. ZLATKO MATACUN – predsjednik 1. KRUNO BLAŽINOVIĆ – predsjednik
2. KRISTINA JELEČKI – član 2. SINIŠA KLJAJIĆ – član
3. STJEPAN ŠTEFINOVEC – član 3. MIHAEL PINTER – član
4. KREŠIMIR CVIJANOVIĆ – član 4. STJEPAN ŠTEFINOVEC – član
5. LUKA TKALČEVIĆ – član 5. ZVJEZDANA JAMBREČEC – član
1.3. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 1.4. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. BORIS SAVIĆ – predsjednik 1. STJEPAN ŠTEFINOVEC – predsjednik
2. KRISTINA JELEČKI – član 2. SINIŠA KLJAJIĆ – član
3. MIHAEL PINTER – član 3. MARIO MURAT – član
4. STJEPAN ŠTEFINOVEC – član 4. DRAŽENKA SESAN – član
5. ZVJEZDANA JAMBREČEC – članica 5. IVANA RADAKOVIĆ – član
1.5. ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.6. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
1. ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK – predsjednik 1. Nikola Tominac – načelnik
2. MATEA KUNKIĆ – član 2. Jasminka Kokot Bambić – zamjenica načelnika
3. KREŠIMIR ŠANTIĆ – član 3. Mario Vegar – član
4. VESNA SMOKROVIĆ – član 4. Dubravko Kavčić – član
5. ZLATKO MATACUN – član 5. Željko Remenar – član
6. DEJAN STIPURIĆ – član 6. Davorka Markota – član
7. ZVJEZDANA JAMBREČEC – član 7. Alen Subotić – član
8. SMILJAN DOKIĆ – član 8. Sunčana Žuteković – član
9. SILVIO GODEC – član 9. Hrvoje Vranješ – član
10. Gordana Kocaj – član
11. Marijo Vinko – član
11. Zvjezdana Budor Klarić – član
1.7. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB 1.8. SAVJET MLADIH
1. RENATA JELEČKI – predsjednica 1.

Ana Ivanda

-predsjednica
2. ROMAN SIMIĆ – član 2.

Marija Grgošić

-zamjenica predsjednice
3. ZDENKICA ČIŽMEK – član 3. Ivan Sonarić – član
4. ROMANA PEJČIĆ – član 4. Katarina Cik – član
5. ANTE HERCEG – član 5. Ivan Sertić – član
6. Paula Bičanić – član
7. Iva Zečević – član
1.9. KOMISIJA ZA IMENOVANJE I PREIMENOVANJE ULICA 1.10. ODBOR ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
1. NIKOLA TOMINAC – predsjednik 1. SINIŠA KLJAJIĆ – predsjednik
2. PEGGY MALBAŠA – član 2. KRUNO BLAŽINOVIĆ – član
3. ZDENKA TURČINEC – član 3. KREŠIMIR CVIJANOVIĆ – član
4. MIHAELA HELEŠIĆ – član 4. RUŽICA LASAN-TRČIĆ – član
5. BERNARD VRANJKOVIĆ – član 5. MATEJ ŽGALIN – član
1.11. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
1. IVANA RADAKOVIĆ – predsjednica
2. MILAN ĆUK – član
3. TOMICA MELIĆ – član
4. ZORAN IVANČEVIĆ – član
5.
JURE GRUBIŠIĆ – član
1.12. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 1.13 KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA
1. Ivo Kesedžić – predsjednik 1. Boris Savić -član
2. Darko Debeljak – član 2. Patrik Koštek -član
3. Dražen Buljić – član 3. Maja Prgomet -član
4. Kristijan Karas – član
5.
Tomislav Šarić – član
1.14 ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA 1.15 ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE
1. MARIJA ČAKARIĆ BJELOBRK – predsjednica 1. DARIO PAVLOVIĆ -predsjednik
2. BORIS SAVIĆ – član 2. STIPE VRDOLJAK -član
3. PATRIK KOŠTEK – član 3. ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK -član
4. LIDIJA TUĐA – član 4. ZLATKO MATACUN -član
5.
BRIGITA MLIKOTA – član 5. ISMAIL NUMANOVIĆ -član
Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
2.1. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO 2.2. UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
1. Krešimir Cvijanović -predsjednik 1. Dean Dragičević
2. Tomica Melić – član 2. Kruno Blažinović
3. Zdenkica Čižmek – član
4. Boris Savić – član
2.3. UPRAVNO VIJEĆE SPORTSKOG CENTRA DUGO SELO 2.4. POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA
1. Stipo Velić, dipl. ing. – predsjednik 1. Dean Dragičević

Nikola Tominac

– predsjednik

– zamjenik predsjednika

2. Krešimir Cvijanović – član 2.  Jadranka Robić

Davor Miljanović

– član

– zamjenik člana

3. Stjepan Štefinovec – član 3. Mirjana Perković

Zvjezdana Budor Klarić

–  član

– zamjenik člana

4. Hrvoje Šarić – član
5. Zvonko Kaleb, upr. prav. – član
Skip to content