PREGLED ODBORA, POVJERENSTAVA I KOMISIJA IMENOVANIH I IZABRANIH OD STRANE GRADSKOG VIJEĆA

Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
1. ODBORI, POVJERENSTVA, KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA
1.1. MANDATNA KOMISIJA 1.2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. Božidar Cik, dipl. ing. – predsjednik 1.

Stipo Velić, dipl. ing.

– predsjednik
2.

Ivan Gereci

– član 2.

Mara Mamuza, dipl. defektolog

 

– član
3.

Zoran Pandžić, dipl.ing.

– član 3.

Pave Vukelić

– član
4.

Vedrana Dragičević Borovec

 

– član 4.

Ivan Gereci

 

– član
5.

dr.sc. Ivana Krišto

– član 5.

dr.sc. Ivana Krišto

– član
1.3. ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK 1.4. ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1.

Darjan Budimir, mag. iur.

 

– predsjednik 1. Ivica Bošnjak, dipl.oec. – predsjednik
2.

Božidar Cik, dipl. ing.

– član 2.

Vlado Šindler

– član
3.

Vedrana Dragičević Borovec

– član 3.

Mario Murat

– član
4.

dr. sc. Zvonko Novosel – Dolnjak

– član 4.

Stipo Velić, dipl. ing.

– član
5.

Renata Jelečki, mag. prim. educ.

 

– članica 5.

Ivana Perković

 

– član
1.5. ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 1.6. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
1. Marko Salapić – predsjednik 1. Nikola Tominac – načelnik
2.

Filip Kojundžija

 

– član 2. Jasminka Kokot Bambić – zamjenica načelnika
3.

Mirko Vidaković

 

– član 3. Mario Vegar – član
4.

Nikola Pavlić

 

– član 4. Dubravko Kavčić – član
5.

Mladen Lekić

 

– član 5. Nikola Rnjak – član
6.

Darijan Levak

 

– član 6. Igor Hrečuk – član
7.

Kristina Perković

 

– član 7. Helena Pancirov – član
8. Stjepan Štefinovec, bacc. ing.agr. – član 8. Sunčana Žuteković – član
9.

Slaven Marinić

 

– član 9. Gordana Kocaj – član
10. Marijo Vinko – član
11. Veljko Bertak – član
1.7. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB 1.8. SAVJET MLADIH
1. Vedrana Dragičević Borovec – predsjednica 1.

Ana Ivanda

-predsjednica
2. Bojan Rađenović, bacc. physioth. – član 2.

Marija Grgošić

-zamjenica predsjednice
3. Marina Remenar – član 3. Ivan Sonarić – član
4. Petra Jurić, mag.paed. – član 4. Katarina Cik – član
5. Lucija Križić, dipl.paed. – član 5. Ivan Sertić – član
6. Paula Bičanić – član
7. Iva Zečević – član
1.9. KOMISIJA ZA IMENOVANJE I PREIMENOVANJE ULICA 1.10. ODBOR ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
1. Zoran Pandžić, dipl.ing.stroj. – predsjednik 1. Darjan Budimir, mag.iur. – predsjednik
2. Marko Krznarić, mag.oec. – član 2. mr.sc. Ivan Šajković – član
3. Kristina Vukelić – član 3. Željko Remenar – član
4. Stjepan Kralj – član 4. Ivica Šafarić – član
5. Krešimir Šantić, upr. prav. – član 5. Kristina Jelečki,  mag.politologije – član
1.11. ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
1. Mario Jurić, mag.oec., – predsjednik
2. Damir Bogović – član
3. Lovro Darojković – član
4. Marijan Rustambeg – član
5.
Ivan Horvatić, mag.agr. – član
1.12. POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 1.13 KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA
1. Ivo Kesedžić – predsjednik 1. Matija Sokač, ing. -član
2. Darko Debeljak – član 2. Kristijan Peša -član
3. Dražen Buljić – član 3. Ana Ivanda -član
4. Kristijan Karas – član
5.
Tomislav Šarić, mag.oec. – član
1.14 ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE GRAĐANA 1.15 ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE
1. Marijana Krišto, bacc.radiol.techn. – predsjednik 1.

Ivica Lokmić dipl. ing. sig.

 

-predsjednik
2. Nikolina Mačić – član 2.

Marko Salapić, bacc.ing.aedif

-član
3. Ivica Franjčić – član 3.

 

Denis Škulec, struč. spec. ing. aedif.

-član
4. Mateo Remenar – član 4.

Ivana Perković bacc. therap.occup.

 

-član
5.
Vesna Smokrović, prof. – član 5.

Damir Foretić ing. građ.

-član
Red.
broj
N A Z I V Red.
broj
N A Z I V
2.1. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO 2.2. UPRAVNO VIJEĆE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA
1. Krešimir Cvijanović -predsjednik 1. Dean Dragičević
2. Boris Savić – član 2. Kruno Blažinović
3. Tomica Melić – član
4. Ognjana Mikletić – član
2.3. UPRAVNO VIJEĆE SPORTSKOG CENTRA DUGO SELO 2.4. POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA
1. Stipo Velić, dipl. ing. – predsjednik 1. Dean Dragičević

Nikola Tominac

– predsjednik

– zamjenik predsjednika

2. Krešimir Cvijanović – član 2.  Jadranka Robić

Davor Miljanović

– član

– zamjenik člana

3. Stjepan Štefinovec – član 3. Mirjana Perković

Zvjezdana Budor Klarić

–  član

– zamjenik člana

4. Hrvoje Šarić – član
5. Zvonko Kaleb, upr. prav. – član
Skip to content