PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO

 

J.Zorića 21a, 10 370 Dugo Selo

01/2753-419

01/2774-130

urednistvo@dugoselska-kronika.hr

www.pou-dugoselo.hr

Ravnatelj: Nenad Haleuš Mali

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA DUGO SELO

 

Ul. Josipa Zorića 17, Dugo Selo

01/ 2753-754

www.gkds.hr

Ravnatelj: Predrag Topić, prof.

Odjel za odrasle:
Ponedjeljak-petak: 08:00-19:00
Subota: 08:00-13:00

Dječji odjel:
Ponedjeljak-srijeda-petak: 08:00-15:30
Utorak-četvrtak: 11:00-19:00

Svaka prva i treća Subota u mjesecu: 08:00-13:00

GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO

 

Zagrebačka ul. 24, 10370, Dugo Selo

01/2753 765

01/2753 765

www.ogs-dugo-selo.skole.hr

Ravnatelj škole: Akademik, prof. dr. Dario Cebić, dr. art.

DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

 

Perivoj I. B. Mažuranić 2, Dugo Selo

01/2753-418

01/2774-130

tajnistvo@dvds.hr

www.dugoselo.dvds.hr

Ravnateljica: Draženka Sesan, prof.

Ponedjeljak – Petak (5,00 – 17,00)

SPORTSKI CENTAR DUGO SELO

 

Đure Dubenika 2, Dugo Selo

01/ 2775-700

www.sc-dugoselo.hr

Ravnatelj: Miroslav Škrlec

Skip to content