Search
Close this search box.

Zamjenica gradonačelnika Grada Dugo Selo

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA DUGO SELO

Jasminka Kokot Bambić, dr.vet.med.

BIOGRAFIJA

Jasminka Kokot Bambić, rođena u Zagrebu 1959. godine, a cijeli život provela je Dugom Selu. Udana je i majka dvije kćeri. Osnovnu školu završava u Dugom Selu, a V. gimnaziju u Zagrebu, nakon čega upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje i diplomira 1986. godine. Pripravnički staž odrađuje u Agrokoki gdje najprije radi u veterinarskoj službi, a nakon toga nekoliko godina obavlja dužnost upraviteljice Sektora za proizvodnju Istok a bila je i članica je Uprave Agrokoke zadužena za proizvodnju. Nakon neuspjele privatizacije i propasti Agrokoke, zapošljava se u Pučkom otvorenom učilištu gdje primjenjujući princip cjeloživotnog učenja stječe zvanje stručno-andragoške voditeljice. Danas obavlja dužnost profesionalne zamjenice gradonačelnika. 

Od 1997. aktivna je u lokalnoj politici kao članica SDP-a i to najprije kao tajnica stranke, a onda i zamjenica predsjednika te članica Županijskog odbora. U tri mandata bila je vijećnica u Gradskom vijeću grada Dugog Sela, a obavljala je i dužnost zamjenice predsjednika Gradskog vijeća i funkciju zamjenice gradonačelnika te se za to vrijeme upoznala s radom brojnih sportskih, kulturnih i humanitarnih udruga koje djeluju na području Grada.

Skip to content