34. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo

Dopuna dnevnog reda


33. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo

Dopuna dnevnog reda


32. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo


31. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo


30. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo


29. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda


28. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


27. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća


26. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća


25. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Prijedlog za dopunu dnevnog reda

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.


24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća


22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


20. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

Dopis vijećnicima


17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis vijećnicima


15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis vjećnicima

Dopis predsjedniku


14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Nadopuna dnevnog reda


10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda


Skip to content