24. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća


22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


20. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


18. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis predsjedniku Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

Dopis vijećnicima


17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


16. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis vijećnicima


15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda

Dopis vjećnicima

Dopis predsjedniku


14. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


13. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Nadopuna dnevnog reda


10. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


8. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


7. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


5. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


4. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


3. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela


Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Dopuna dnevnog reda