14. redovna sjednica Gradskog vijeća

13. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

12. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

11. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

10. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

9. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

8. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

7. redovna sjednica Gradskog vijeća

6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo

Dopuna dnevnog reda

5. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

4. redovna sjednica Gradskog vijeća

3. redovna sjednica Gradskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

2. redovna sjednica Gradskog vijeća

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Skip to content