U četvrtak, 28. listopada 2021. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, Dugo Selo, održati  će se 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika s 4. i 5. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 1904/4, k.o. Dugo Selo II
4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
5.1. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 23713/100000 dijela k.č. br. 2500/1, k.o. Dugo Selo II
5.2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 12000/100000 dijela k.č. br. 2500/1, k.o. Dugo Selo II
6. Prijedlog Zaključka o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata prikupljanjem pisanih ponuda
7. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2022. godinu
8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i pješačkom stazom (nogostup) na dijelovima k.č. broj: 498/1, 498/2, 496/1 i 496/2, sve k.o. Dugo Selo II
9. Prijedlog Zaključka o sklapanju Aneksa Ugovoru o kupoprodaji nekretnine
10. Prijedlog zaključaka o dodjeli javnih priznanja Grada Dugog Sela za 2021. godinu
11. Prijedlog zaključaka o dodjeli Zahvalnica Grada Dugog Sela za 2021. godinu u povodu 30. godišnjice Oružanih snaga Republike Hrvatske
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva
– DRUŠTVO NAŠA DJECA DUGO SELO
– UDRUGA “HRVATSKI VITEZOVI – RATNI VETERANI 1991” DUGO SELO
13. Prijedlozi i informacije

Skip to content