U utorak, utorak, 29. lipnja 2021. godine, s početkom u 17.00 sati u dvorani Glazbene škole Dugo Selo, Dugo Selo, održati  će se 2. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
2.Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od
01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i
školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020.godinu

10. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2020. godinu
11. Izvješće o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2020. godinu
12. Izvješće o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2020. godinu
13. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2020.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski
komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

15.1. Prijedlog Rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
15.2. Prijedlog Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada Dugog Sela
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021. godini

17. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo
18. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje
Martin brega

19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Grada Dugog Sela

20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Grada Dugog Sela

21. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog
22. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
23. Prijedlozi i informacije

 

Skip to content