U utorak, 12. prosinca 2023. godine, s početkom u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici, održati će se 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu
 4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 5. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 6. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2024. godinu
 7. Prijedlog  Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2024. godinu
 8. Prijedlog  Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2024. godinu
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2024. godinu
 10. Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana
 11. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela
 12. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Martin breg
 13. Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega
 14. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad
 15. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
 16. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2024. godinu
 17. Prijedlog Odluke o donošenju Studije održive i digitalne mobilnosti na području Grada Dugog Sela
 18. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Dugog Sela
 19. Prijedlog Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstva
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Dugog Sela
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela
 22. Prijedlog Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Dugog Sela
 23. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 24. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2024. godini
 25. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela u 2023. godini
 26. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2024. godinu
 27. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad događajem: Koncert  božićnih pjesama i napjeva Hrvatske
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2023./2024. godinu
 29. Prijedlog Odluke o postavljanju Spomenika Željku Filipoviću
 30. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Vrtićka ulica
 31. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2024. godinu
 32. Prijedlozi i informacije
Skip to content