U četvrtak, 29. rujna 2022. godine, s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici, održati će se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

AKTUALNI SAT

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 11. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje  od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu
 12. Prijedlog  Odluke o izradi I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja osnovna škola Dugo Selo –  Zorićeva
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec
 14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju pristupne prometnice s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, pješačkom stazom (nogostup) i parkirališnim mjestima na k.č. broj 1016/4, k.o. Dugo Selo II
 15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere o intenziviranju mjera za pravedniju, klimatski neutralnu Europu
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2023. godinu
 17. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o pravu korištenja sportske građevine
 18. Prijedlozi i informacije

 

Skip to content