Datum objave: 07.10.2019.

Datum objave: 07.10.2019.

Datum objave: 03.10.2019.

Datum objave: 26.09.2019:OBVEZATNE UPUTE:


OBRASCI:


Datum objave: 07.10.2019.

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA I ZBIRNE LISTE

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Andrilovec

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Donje Dvorišće

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Dugo Selo – Centar

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Dugo Selo – Istok

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Dugo Selo – Jug

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Dugo Selo – Zapad

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Kopčevec

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Kozinščak

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Leprovica

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Lukarišće

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Mala Ostrna

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Prozorje

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Puhovo

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Velika Ostrna

 

Datum objave: 10.10.2019:

Datum objave: 21.10.2019:

PODSJETNIK ZA RAD BIRAČKIH ODBORA na izborima za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela


Datum objave: 27.10.2019:

Odaziv birača sa stanjem u 11:00 h

Odaziv birača sa stanjem u 16:00

SLUŽBENI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA


Datum objave: 30.10.2019.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

MO Andrilovec

MO Donje Dvorišće

MO Dugo Selo – Centar

MO Dugo Selo – Istok

MO Dugo Selo – Jug

MO Dugo Selo – Zapad

MO Kopčevec

MO Kozinščak

MO Leprovica

MO Lukarišće

MO Mala Ostrna

MO Prozorje

MO Puhovo

MO Velika Ostrna