Datum objave: 07.10.2019.

Datum objave: 03.10.2019.

Datum objave: 26.09.2019:OBVEZATNE UPUTE:


OBRASCI:


Datum objave: 07.10.2019.

OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA I ZBIRNE LISTE

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Andrilovec

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Donje Dvorišće

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Dugo Selo – Centar

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Dugo Selo – Istok

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Dugo Selo – Jug

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Dugo Selo – Zapad

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Kopčevec

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Kozinščak

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Leprovica

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Lukarišće

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Mala Ostrna

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Prozorje

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Puhovo

Zbirna lista kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesne samouprave Velika Ostrna

 

Datum objave: 10.10.2019: