PODSJETNIK ZA RAD BIRAČKIH ODBORA na izborima za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva

Rješenje o imenovanju prosširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

Obavijest o dežurstvima Gradskog izbornog povjerenstva

Objava biračima

Popis ulica po mjesnim odborima na području Grada Dugog Sela

 

OBVEZATNE UPUTE

OBVEZATNE UPUTE BROJ 1

OBVEZATNE UPUTE BROJ 2

OBVEZATNE UPUTE BROJ 3

OBVEZATNE UPUTE BROJ 4

OBVEZATNE UPUTE BROJ 5

 

OBRASCI

Obrazac OMS-1

Obrazac OMS-2

Obrazac-OMS-3

Obrazac OMS-4

Obrazac OMS-5

Obrazac OMS-6

 

 LISTE KANDIDATA

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora ANDRILOVEC

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora DONJE DVORIŠĆE

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora DUGO SELO – JUG

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora DUGO SELO – ZAPAD

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora DUGO SELO-CENTAR

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora DUGO SELO-ISTOK

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora KOPČEVEC

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora KOZINŠČAK

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora LEPROVICA

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora LUKARIŠĆE

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora MALA OSTRNA

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora PROZORJE

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora PUHOVO

Liste kandidata za članove Vijeća mjesnih odbora VELIKA OSTRNA

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

ZAPISNICI O REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA

OBJAVA O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DUGOG SELA