U srijedu 16. srpnja 2014. godine, u Gradskoj vijećnici, s početkom u 13:00 sati održati će se 11. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED

1.1 Izvješće o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika
1.2. Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika
2.Verifikacija zapisnika sa 10. redovne sjednice Gradskog vijeća
3. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2013. godinu
4.Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2013. godinu
5.Izvješće o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2013. godinu
6.Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela
7.Prijedlog Odluke o odabiru osobe za obavljanje poslova održavanja javnih površina – deratizacija
8.Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela
9.Prijedlog Odlukeo davanju suglasnosti za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića „Dugo Selo“ za pedagošku godinu 2014/2015
10.Prijedlog II. Izmjena i dopunaProgramagradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastruktureza 2014. godinu
11.Prijedlog II. Izmjena i dopunaProračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu
12.1. Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec
12.2. Prijedlog Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec
13.Informacija o sklopljenom Sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete – Masterplan javne rasvjete Zagrebačke županije
14.Prijedlog teksta Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela i njihovih zamjenika
15.Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

 

 

 

 

Skip to content