U četvrtak 25. rujna 2014. godine, u Gradskoj vijećnici, s početkom u 13:00 sati održati će se 12. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 11. redovne sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće o radu KUD -a Preporod Dugo Selo za 2013. godinu

3. Izvješće o poslovanju društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za I. do VI. mjesec 2014. god.

4. Izvješće o poslovanju društva Dukom d.o.o. za I. do VI. mjesec 2014. god.

5. Izvješće o poslovanju društva Dukom plin d.o.o za I. do VI. mjesec 2014. god.

6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2014. god do 30.06.2014. god.

7. Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine

8.1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

8.2. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

9. Prijedlog Zaključka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Puhovec

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela

11.  Prijedlog Odlukeo izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića “Dugo Selo”

12. Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničke zone Črnovčak i poduzetničke zone Puhovec

13.1 Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela

13.2 Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Dugog Sela

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma najere o suradnji na provedbi Projekta “Rugvica – Dugo Selo” – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

15. Pitanja, prjedlozi, ostale informacije

Skip to content