Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-05/15-01/68

URBROJ: 238/07-03-04/04-15-1

Dugo Selo, 11. prosinca 2015. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

12. sjednicu Odbora za financije i proračun

koja će se održati

u srijedu, 16. prosinca 2015. godine u 07:30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d

1.

 

 Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. god.

2.

Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. god. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

3.

Razmatranje prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. god.

Materijali uz točke dnevnog reda: 1., 2. i 3.

Predsjednik

Odbora za financije i proračun

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

 

DOSTAVITI:

1.

Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7

2.

Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23

3.

Slavica Arko, Dugo Selo, J. Zorića 37

4.

Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44

5.

Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26

6.

Stipo Velić, ovdje

7.

Vlado Kruhak, Dugo Selo, Josipa Zorića 133

8.

Pavo Jakovljević, ovdje

9.

Božidar Cik, Velika Ostrna, Čulinečka 24

10.

Mladen Šestan, ovdje

11.

Marica Knezić, ovdje

12.

Sredstvima javnog priopćavanja

13.

Evidencija, ovdje

14.

Pismohrana, ovdje

Skip to content