Gradsko vijeće

Odbor za Statut i Poslovnik
KLASA: 021-05/17-01/52
URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1
Dugo Selo, 20. rujna 2017. god.
članka 40. i članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M
sjednicu Odbora za Statut i Poslovnik
Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
koja će se održati
u utorak, 26. rujna 2017. godine, s početkom u 12.00 sati
u zgradi gradske uprave ( Mala vijećnica )
Za ovu sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D:

 

1. Razmatranje prijedloga Odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 3. sjednici, 26. rujna 2017.
2. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Napomena: Materijali za sjednicu Odbora vijećnicima su dostavljeni uz poziv za 3. sjednicu Gradskog vijeća i dostupni su na web stranici Grada Dugog Sela, www.dugoselo.hr.

Predsjednik
Odbora za Statut i Poslovnik:

Darjan Budimir, mag.iur.

 

Dostaviti:
1. Darjan Budimir, Dugo Selo, Ulica I.G. Kovačića 27
2. Božidar Cik,Velika Ostrna, Čulinečka ulica 24
3. Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157
4. Zvonko Novosel – Dolnjak, Dugo Selo, Ulica M. J. Zagorke 53
5. Renata Jelečki, Dugo Selo, Gorička ulica 7
6. Nenad Panian, ovdje
7. Jasminka Kokot Bambić, ovdje
8. Nikola Tominac, ovdje
9. Mladen Šestan, ovdje
10. Marijo Vinko, ovdje
11. Veljko Bertak, ovdje
12. Dean Dragičević, ovdje
13. Sredstvima javnog priopćavanja
14. Evidencija, ovdje
15. Pismohrana
Skip to content