U četvrtak, 30. svibnja 2019. godine, s početkom u 13.00 sati održati će se 17. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća

2.1. Izvješće o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika

2.2.Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja du2nosti zamjenika gradskog vijećnika Predlagatelj: Mandatna komisija

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

10.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pru2anja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

11.Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Centar” naselja Dugo Selo Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

12.Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen – obilje2ja 2rtvama stradalim u Domovinskom ratu Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

13.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knji2nice Dugo Selo Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

14.1.Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

14.2.Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Dugog Sela Predlagatelj Odbor za izbor i imenovanja

15.Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content