U četvrtak, 11. srpnja 2019. godine, s početkom u 13.00 sati održati će se 19. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice

AKTUALNI SAT

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu 
 3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
 4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu 
 5. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela 
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduživanje kod Europske banke za obnovu i razvoj 
 7. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2018. god.
 8. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2018. god. 
 9. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2018. god. 
 10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2018. godinu 
 11. Izvješće o radu i financijsko izvješće Kulturno umjetničkog društva „Preporod“ Dugo Selo za 2018. godinu 
 12. Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2018. godinu 
 13. Prijedlog Odluke o komunalnom redu
 14. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje odlagališta komunalnog otpada 
 15. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
Skip to content