U četvrtak, 19. rujna 2019. godine, s početkom u 13.00 sati održati će se 20. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeća
2.1. Izvješće o prestanku mirovanja mandata gradskom vijećniku i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice gradskog vijećnika
2.2. Prijedlog Zaključka o prestanku mirovanja mandata gradskom vijećniku i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice gradskog vijećnika
3. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
Mišljenje Odbora za financije i proračun
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu
Mišljenje Odbora za financije i proračun
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu
Mišljenje Odbora za financije i proračun
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Mišljenje Odbora za komunalne djelatnosti
8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Mišljenje Odbora za komunalne djelatnosti
9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu
Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu
Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu
Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
12. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
12.a. – Odredbe
12.b. – Karte 25000
12.c. – Karte 5000
12.d. – Obrazloženje
12.e. – Pročišćeni tekst
13. Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2014. – 2018.
Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
14. Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen – obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu
15. Prijedlog Odluke o postavljanju Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tudmanu
16. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade A (zgrada A) na k.č.br. 215/9, k.č.br. 215/2 i dijelu k.č.br. 215/3, k.o. Dugo Selo I
Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
17. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade B (zgrada B) na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo I
Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
18. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade C (zgrada C) na dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo I
Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
19. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2020. godinu
20.1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik
20.2. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Dugog Sela
21. Prijedlog Odluke o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Dugog Sela
22. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
23. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content