U četvrtak, 17. rujna 2015.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 20. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 19. redovne sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.  za  I. do VI. mjesec 2015. god.

3.  Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o.  za  I. do VI. mjesec 2015. god.

4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom  d.o.o.  za  I. do VI. mjesec 2015. god.

5. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj

6.  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2015. god. do 30.06.2015. god.

7. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

8. Prijedlog Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela

9. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. god.

11. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun iznosa komunalne naknade

12. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i parkirališta u zimskim uvjetima (zimska služba) za 2015./2016. godinu na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela

13. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2016. godinu s Financijskim planom za 2016. godinu

14. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content