Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian donio je O D L U K U o privremenoj zabrani parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Dugom Selu   Radi održavanja manifestacije ''Stara jela z Dugog Sela'' privremeno se zabranjuje parkiranje na sljedećim javnim parkiralištima u Gradu Dugom Selu: parkiralište u Kolodvorskoj...

Skip to content