U četvrtak, 12. prosinca 2019. godine, s početkom u 13.00 sati održati će se 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika sa 21. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
(Mišljenje Odbora za financije i proračun)
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu
(Mišljenje Odbora za financije i proračun)
4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. god.
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. god.
6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu 
(Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb)
7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu
(Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb)
8. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu
(Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb)
9. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu
(Mišljenje Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb)
10. Prijedlog Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2020. godinu
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela
(Mišljenje Odbora za financije i proračun)
12. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Dugog Sela
13a. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
13b. Odredbe
13c. Karte – 25000
13d. Karte – 5000
13e. Obrazloženje
13f. Pročišćeni tekst

14. Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen – obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu
15. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade A (zgrada A) na k.č.br. 215/9, k.č.br. 215/2 i dijelu k.č.br. 215/3, k.o. Dugo Selo I
(Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje)
16. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade B (zgrada B) na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo
(Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje)
17. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade B (zgrada B) na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo I
(Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje)
18. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 730 k.o. Dugo Selo II
(Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje)
19. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 5112/1 k.o. Dugo Selo I
(Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje)
20. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
21. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
23. Prijedlog Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
24. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu
25. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu
26. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za razdoblje 2020. – 2023. godine
27. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
28. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
29. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2020. godinu
30. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
31. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

Skip to content