U četvrtak, 27. veljače 2020. godine, s početkom u 13.00 sati održati će se 23. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice

AKTUALNI SAT
1. Verifikacija zapisnika sa 22. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Dugo Selo za mjesec prosinac 2019. godine i 2019. godinu
3a. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
3b. Odredbe
3c. Karte 25000
3d. Karte 5000
3e. Obrazloženje
3f. Pročišćeni tekst
– Amandmani uz točku 3
4. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade B (zgrada B) na k.č.br. 215/3, dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo I
– Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
5. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade C (zgrada C) na dijelu k.č.br. 215/4 i dijelu k.č.br. 214/4, k.o. Dugo Selo I
– Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
6. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 192 k.o. Dugo Selo I
Mišljenje Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
7. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela
8. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
9.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2020. godini
11. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana (local roadmap, D. T2.3. 1) za razvoj svetomartinske baštine na području Grada Dugog Sela
12.1. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
12.2. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
12.3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
13. Prijedlog zaključka o dodjeli društvenog doma u Leprovici na korištenje DVD-u Leprovica
14. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela
15.1. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Ulica jabuka
15.2. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Sutlanska ulica
– Amandman uz točku 15.2
15.3. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – I. Industrijski odvojak
15.4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Ulica Osredek
15.5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulica u Mjesnoj zajednici Kozinščak
15.6. Prijedlog Odluke o imenovanju javne površine – parka u naselju Leprovica
16. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
– Zaključak u svezi izdavanja odobrenja za građenje višestambenih zgrada

Skip to content