U utorak, 31. svibnja 2016.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 25. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red

1.  Verifikacija zapisnika sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća

2.1. Izvješće o prestanku mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika

2.2. Prijedlog Zaključka o prestanku mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika

3.  Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo  za 2015. godinu

5. Izvješće o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2015. godinu

6. Izvješće o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo  za 2015. godinu

7. Izvješće o radu Sportskog centra Dugo Selo za 2015. godinu

8. Izvješće o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2015. godinu

9. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2015.  godinu

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2015.   godinu

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2015. godinu

13. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2015. godinu

14. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela

15. Prijedlog Odluke o davanju  koncesije za prijevoz putnika u javnom gradskom prometu na području Grada Dugog Sela

16.1. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji zemljišta –  k.č.br. 2159  k. o. Dugo Selo II

16.2. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji dijela zemljišta – k.č.br. 143 k.o. Leprovica

17. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Dugog Sela

18. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika  na Zagrebačku županiju

19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića Dugo Selo i zapošljavanje dva odgojitelja predškolske djece

20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

21. Prijedlog Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

22. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Dugo Selo

23.1. Prijedlog Zaključka o razrješenju  predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti

23.2. Prijedlog Zaključka o izboru predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti

24. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

 

 

Skip to content