U četvrtak, 16. srpnja 2020. godine, s početkom u 13h, u Gradskoj sportskoj dvorani u Dugom Selu, održati  će se 28. redovna sjednica Gradskog vijeća Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

 

1. Verifikacija zapisnika sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. god.
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2019. god.
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2019. godinu
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Dugo Selo za 2019. godinu
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Glazbene škole Dugo Selo za 2019. godinu
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2019. godinu
8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2020./2021.
9. Izvještaj o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
10. Izvješće o radu i financijsko izvješće Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2019. godinu
11. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2019. godinu
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
13.1. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Prilaz Ivana Bešenića
13.2. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice – Ulica Mate Herdomana
14. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
15. Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
16. Prijedlozi i informacije

Skip to content