Savjet mladih

KLASA: 021-05/15-01/08

URBROJ: 238/07-09-04/04-15-1

Dugo Selo, 11. veljače  2015. godine

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

 

 

S A Z I VA M

SJEDNICU SAVJETA MLADIH

 GRADA DUGOG SELA

 koja će se održati

u četvrtak, 19. veljače  2015.  godine,  s početkom u 17,00  sati

u Maloj vijećnici (soba br.35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

2.  Dogovor oko nadolazećih projekata

 

3.  Razno

 

DOSTAVITI:

 

Ø  članovima Savjeta

Ø  gradonačelniku

Ø   zamjenicima gradonačelnika

Ø  predsjedniku Gradskog vijeća

Ø  pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Ø  pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Ø  predstavnicima javnog priopćavanja

Ø  evidencija, ovdje

Ø  arhiva, ovdje

Predsjednica

Savjeta mladih

 

Maja Matijaš, v. r.

 

Skip to content