Savjet mladih

KLASA: 021-05/15-01/31

URBROJ: 238/07-09-04/04-15-1

Dugo Selo, 26. svibnja 2015. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

S A Z I VA M

4. SJEDNICU SAVJETA MLADIH

GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

u ponedjeljak, 01. lipnja 2015. godine, s početkom u 18,00 sati

u Maloj vijećnici (soba br.35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d :

1.

Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela

2.

Izvješće o realiziranim projektima

3.

Dogovor oko nadolazećih projekata

4.

Razno

DOSTAVITI:

  • članovima Savjeta

  • gradonačelniku

  • zamjenicima gradonačelnika

  • predsjedniku Gradskog vijeća

  • pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

  • pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

  • predstavnicima javnog priopćavanja

  • evidencija, ovdje

  • arhiva, ovdje

Predsjednica

Savjeta mladih

Maja Matijaš, v. r.

Skip to content