U srijedu, 20. prosinca 2017.  godine,  s početkom u 13,00  sati  održati će se 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika s 5. redovne sjednice Gradskog vijeća

2.1. Izvješće o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika  

2.2. Prijedlog zaključka o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika

3.1. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela 

3.2. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela 

4. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Obrazloženje III Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. Godinu

5. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 . godinu

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

7. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godinu 

8. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu 

9. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu

10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2017. godinu

11. Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

12. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu

13. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. god.

14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god.

15. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

16. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

17. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu

18. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu

19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2018. godini

21. Prijedlog Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava

22. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu

23. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu

24. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Dugog Sela za 2018. i 2019. godinu

25. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata  

26. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content