Savjet mladih

KLASA: 021-05/14-01/29

URBROJ: 238/07-09-04/04-14-1

Dugo Selo, 30. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 8/07.)

S A Z I VA M

9. SJEDNICU SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA,

koja će se održati

u petak, 04. srpnja 2014. godine, s početkom u 18,00 sati

u Maloj vijećnici Grada Dugog Sela

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d :

1.

Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela

2.

Realizacija projekta ”Ljeto je u gradu”

3.

Donošenje Zaključka o namjeni sredstava za humanitarne svrhe

4.

Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Zamjenica predsjednika

Savjeta mladih

Marija Cik, v.r.

DOSTAVITI:

  • članovima Savjeta

  • gradonačelniku

  • zamjeniku gradonačelnika

  • predsjedniku Gradskog vijeća

  • pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

  • predstavnicima javnog priopćavanja

  • evidencija, ovdje

  • arhiva, ovdje

Skip to content