REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za prostorno uređenje,

zaštitu okoliša, komunalno

i stambeno gospodarstvo

Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 153/13.), te Zaključka o utvrđivanje prijedloga i upućivanju na javnu raspravu izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone “CENTAR” naselja Dugo Selo, KLASA: 350-02/13-01/36, URBROJ:238/07-01-06/01-15-23 od 05.05.2015. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE “CENTAR” NASELJA DUGO SELO

Javna rasprava provest će se u trajanju od 8 dana, odnosno od 20.05.2015. godine do 27.05.2015. godine.

Uvid u Prijedlog prostorno planske dokumentacije može se izvršiti u vijećnici na I katu zgrade Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08-15 sati, te na službenim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr..

Do zaključenja javne rasprave, građani, pravne osobe, mjesni odbori i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u «Knjigu primjedbi» na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje prijedloga IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE “CENTAR” NASELJA DUGO SELO, održat će se u vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1., dana 26.05.2015. godine u 18,00 sati.

KLASA: 350-02/13-01/36

URBROJ: 238/07-01-06/01-15-23

Dugo Selo, 05.05.2015.

PRIJEDLOG (GRAFIČKI I TEKSTUALNI)  IZMJENA I DOPUNA

 DETALJNOG PLANA UREĐENJA

 ZONE “CENTAR”  NASELJA DUGO SELO (14 MB, RAR)

Skip to content