REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGO SELO
Upravni odjel za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša, komunalno
i stambeno gospodarstvo

Na temelju članka 97. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13.), te Zaključka o utvrđivanje prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja Leprovica-Jug, KLASA: 350-02/15-01/04, URBROJ:238/07-01-06/01-16-19 od 20.01.2016. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LEPROVICA-JUG

Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno od 29.03.2016. godine do 29.04.2016. godine.
Uvid u Prijedlog prostorno planske dokumentacije može se izvršiti u vijećnici na I katu zgrade Grada Dugog Sela, Josipa Zorića 1 i to svakim radnim danom od 08-15 sati, te na službenim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.
Do zaključenja javne rasprave, građani, pravne osobe, mjesni odbori i drugi sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u «Knjigu primjedbi» na mjestu uvida ili dostavljanjem pismenih primjedbi Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1.
Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Javno izlaganje prijedloga URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LEPROVICA-JUG, održat će se u vijećnici Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Ulica J. Zorića 1., dana 15.04.2016. godine u 18,00 sati.

KLASA: 350-02/15-01/04
URBROJ: 238/07-01-06/01-16-20
Dugo Selo, 20.01.2016.

Link za preuzimanje dokumentacije

Skip to content