Predsjednik Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/14-01/ 50

URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

 

Dugo Selo, 10. listopada  2014. godine

 

Na temelju članka 6. stavak 3.Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

S A Z I VA M

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU SAVJETA MLADIH

GRADA DUGOG SELA,

koja će se održati

u  četvrtak, 16. listopada  2014.  godine,  s početkom u 09,00  sati

u Maloj vijećnici (soba br.35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 

1. Izbor predsjednika  Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

2. Izbor zamjenika predsjednika  Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

DOSTAVITI:

  • članovima Savjeta
  • gradonačelniku
  • zamjenicima gradonačelnika
  • predsjedniku Gradskog vijeća
  • pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti
  • pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • predstavnicima javnog priopćavanja
  • evidencija, ovdje
  • arhiva, ovdje
Predsjednik

Gradskog vijeća
Željko Ivaniček

Skip to content