„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova“

 

Naziv projekta:

Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu, KK.06.2.2.06.0010

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je revitalizacija napuštene zgrade bivšeg Doma zdravlja u Dugom Selu u Kulturni centar za posjetitelje, čime će se vrijedan prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva. Uspješna provedba projekta rezultirat će ispunjenjem specifičnog pokazatelja urbanog razvoja jer će se 1.458,50 m2 napuštene površine obnoviti i ponovno početi koristiti u javne svrhe. Revitalizacijom napuštenog prostora riješit će se kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne kulturne infrastrukture na području grada Dugog Sela te okolnog gravitacijskog područja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha predloženog projekta je revitalizacija neadekvatno korištene i napuštene zgrade bivšeg Doma zdravlja u Dugom Selu u Kulturni centar za posjetitelje, čime će se vrijedan prostorni resurs unutar područja UAZ prenamijeniti i urediti za potrebe stanovništva. Kroz ispunjenje svrhe projekta doprinijet će se ispunjenju specifičnih ciljeva projekta. Specifični ciljevi projekta određeni su:

  • Podizanje razine kvalitete života stanovnika;
  • Unaprjeđenje kulturnog života u gradu Dugom Selu i okolnim općinama kroz poboljšanje dostupnosti kulturnih sadržaja;
  • Očuvanje kulturnog identiteta grada Dugog Sela i okolnog područja;
  • Podizanje kvalitete i atraktivnosti kulturnog i kreativnog stvaralaštva u Dugom Selu;
  • Razvoj kulturnog turizma.

Uspješna provedba projekta te ispunjenje svrhe i specifičnih ciljeva rezultirat će ispunjenjem specifičnog pokazatelja urbanog razvoja jer će se 1.458,50 m2 napuštene površine unutar urbanog područja obnoviti i ponovno početi koristiti u javne svrhe. Revitalizacijom napuštenog prostora riješit će se kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne kulturne infrastrukture na području grada Dugog Sela te okolnog, gravitacijskog područja.

Ukupna vrijednost projekta:

14.371.692,45 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):

12.212.672,64 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Od 29. lipnja 2016. godine – 29. studenog 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Dean Dragičević, Pročelnik UO za gospodarstvo i financije,

+385 1 2753 705,

dean.dragicevic@dugoselo.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr  i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr

Skip to content