Search
Close this search box.

Pismo vijećnicima_

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD DUGO SELO

Gradsko vijeće

Predsjednik

KLASA: 021-05/19-01/35 URBROJ: 238/ 07-01-04/01-19-2

Dugo Selo, 14. lipnja 2019. god.

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUGOG SELA

svima

PREDMET: Dopuna dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća

– Prijedlog, dostavlja se

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljam Vam prijedloge gradonačelnika Grada Dugog Sela za dopunom dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća, koja je sazvana za utorak, 18. lipnja 2019. godine, sljedećim točkama:

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Centar” naselja Dugo Selo

11. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 1) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo II

12. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 2) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo II.

 

Materijali za navedene točke dostavljaju se u prilogu ovog dopisa.

S poštovanjem

Predsjednik

Gradskog vijeća

Darjan Budimir, mag. iur., v.r.

Skip to content