Naziv projekta:

Radost življenja UP.02.1.1.03.0090

Kratki opis projekta:

Projekt „Radost življenja“ spoj je tradicijske kulture i vrijednosti obogaćen elementima moderne glazbe i dramske umjetnosti kroz koji se stanovnicima grada Dugog Sela i okolice omogućuje razvijanje povezanosti s tradicijom i teritorijem, jačanje kulturnog identiteta te razvoj umjetničke publike. Aktivno bavljenje kulturom doprinijeti će procesu aktivnog i zdravog starenja, omogućiti će starijim osobama korištenje kreativnih i intelektualnih kapaciteta i razvoj motoričkih vještina, ali i stimulirati njihovo sudjelovanje i jačanje društvenih kontakata i autonomije te doprinijeti većoj radosti života i porastu samopouzdanja. Grad Dugo Selo u suradnji s POU DUGO SELO i KUD-om „PREPOROD“ prijavio je i dobilo bespovratna sredstva za projekt „Radost življenja“ u sklopu financiranja „Umjetnost i kultura 54+“ za osobe starije od 54 godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije te jačanje društvenih i kreativnih sposobnosti osoba starijih od 54 godine kroz omogućavanje sudjelovanja u kulturno-umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji kulture grada Dugog Sela.

Provedba projekta doprinosi ostvarenju cilja 1. Podizanje razine kvalitete života postavljenog u Strategiji razvoja Grada Dugog Sela 2014.-2020.

Ciljanu skupinu čine svi stanovnici grada Dugog Sela stariji od 54 godine ,posebice žene i nezaposleni koji su izloženiji izolaciji i izostanku participacije u kulturnim i umjetničkim programima. Za potrebe provedbe aktivnosti angažirati će se stručnjaci s velikim iskustvom u svojim poljima, a njihov angažman jamči uspješnost provedbe aktivnosti. U sklopu projekta naglasak će biti stavljen na aktivno sudjelovanje ciljane skupine u kulturnim i umjetničkim aktivnostima te prezentiranje rezultata radionica široj javnosti. Organizirati će se radionice tradicijske umjetnosti – folklora, pjevanja i sviranja, izrade tradicijskog nakita i ruha kao i moderne umjetnosti – slikanja, modeliranja i kazališnog amaterizma. Pomno osmišljenim i prilagođenim radionicama KUD Preporod sudionicima će približiti folklor i tradicijsku umjetnost te omogućiti jedinstveni doživljaj tradicijske kulture, ali i osjećaj koristi, čiji se nedostatak često spominje kao jedna od posljedica umirovljenja. Radionicama će se omogućiti poboljšanje kreativnosti i motorike. Provedba projektnih aktivnosti doprinijeti će razvoju tradicijskog identiteta Grada, pozitivno se odraziti na uključenost ciljane skupine u društvo, potaknuti razvoj kreativnosti te doprinijeti porastu društvenog kapitala. Sudionici svih radionica identificirati će se kroz javne pozive i biti otvorene svima, bez obzira na spol ili fizičke sposobnosti. Kako bi se osigurala jednakost svih sudionika pristupiti će se manjim infrastrukturnim prilagodbama. Projekt će doprinijeti smanjenju osjećaja izoliranosti i manje vrijednosti jer je kreiran na način koji izjednačuje mogućnosti sudjelovanja svih sudionika.

 

Ukupna vrijednost projekta:

806.716,78 kn

Iznos koji sufinancira EU/ESF (85 %):
685.709,26 kn

Iznos koji sufinancira RH / MK (15%):

121.007,52 KN

 

Razdoblje provedbe projekta:

07.2018-01.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Mario Mlinarek, voditelj projekta

email:mmlinarek@gmail.com

tel/fax:01/2753-629

 

 

Skip to content