LogoEuropski socijalni fond

 

 

Grad Dugo Selo provodi projekt „Vrtić u zajednici, zajednica u vrtiću“ – poboljšanje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dugog Sela

 

Naziv projekta: ˝Vrtić u zajednici , zajednica u vrtiću“

Prijavitelj: Grad Dugo Selo

Partner: Dječji vrtić Dugo Selo

Ukupna vrijednost projekta: 1.507.272,44 kune. Projekt u 100%-tnom iznosu financira Europski socijalni fond kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Razdoblje provedbe projekta:  Projekt se provodi u razdoblju od 25. veljače 2022. do 25. listopada 2023. godine

Kratki opis projekta:  Projektom ˝Vrtić u zajednici , zajednica u vrtiću“ osigurati će se usluga produljenog radnog vremena vrtića tijekom 20 mjeseci do 19:00 sati,  educirati odgojitelje i stručne suradnike radi jačanja stručnih kompetencija, te razviti 3 posebna programa (Sportski program i program ritmike i plesa, Dramsko scenski program i Program govorno jezičnog razvoja). Projekt se provodi u svrhu povećanja kvalitete, te usklađivanja poslovnog i obiteljskog života za obitelji polaznika vrtića. Unaprjeđenje usluga provoditi će se i kroz nabavu opreme za uređenje dječjeg igrališta i Dvorane Dječjeg vrtića Dugo Selo.

Specifični cilj: Osiguravanje usluga za 100 djece rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života putem pružanja usluge poslijepodnevnog rada.

Cilj projekta˝Vrtić u zajednici, zajednica u vrtiću“: Poboljšanje/unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dugog Sela.

Rezultati projekta/ mjere učinka projekta:

  • Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte
  • Broj djece uključene u uslugu poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića
  • Broj odgojitelj/ica zaposlenih za potrebe pružanja
  • Razvoj i provedba posebnih programa
  • Stručnjaci koji sudjeluju u osposobljavanju

 

Za više informacija molimo kontaktirajte

 

GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog Sela:

Dean Dragičević

Voditelj projekta

Telefon:+385 01 2753 705

E-mail: gospodarstvo@dugoselo.hr

Web: www.dugoselo.hr

 

DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

Zamjenica voditelja

Draženka Sesan, ravnateljica DV Dugo Selo

Telefon:+385 01 2775 517

E-mail: ravnatelj@dvds.hr

Web: www.dvds.hr

 

Za više informacija o EU fondovima

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

 

Skip to content